Organisationsutveckling, rekrytering och utbildning

 
_DSC5990-2.jpg
 
 

Mission

Lumenova utvecklar och utbildar organisationer, ledningsgrupper, arbetsgrupper och ledare. Vi är också ett stöd i rekryterings- och urvalsprocesser.

Vi tror på människans inneboende potential.  Målsättningen är att på olika sätt bidra till att våra uppdragsgivare har en välfungerande och hälsosam arbetskultur och arbetsmiljö, effektiva arbetsgrupper och ledare samt motiverade medarbetare som verkar för lönsamhet och kvalitet. Som konsulter har vi lång operativ chefserfarenhet, vilket gör att vi har en god förmåga att förstå våra kunder och uppdragsgivares specifika utmaningar.  Läs mer om Lumenova.

 
 

Bättre resultat och arbetsglädje för dig och din grupp

 
_DSC6059.jpg
 
 

TJÄNSTER

 
 
CCE_BLACK.png
 

COACHUTBILDNING

Målet med coaching är förändring och förflyttning från nuläge till önskat läge. Vår coachutbildning Förändringsledning med coaching som verktyg ger dig en konkret verktygslåda för att bli en skarp och medveten ledare i förändringsprocess. Dessutom blir du Diplomerad Ledarskapscoach som yrkesmässigt kan stötta verksamheter med förändringscoaching.
Vi genomför även föreläsningar och workshops med fokus på grupputveckling, stresshantering, konflikthantering, feedback, effektiv och klar kommunikation, intervjuteknik m.m. Läs mer om Coachutbildning.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Grunden till utveckling är insikt om behovet av beteendeförändring. Vanor, beteenden och handlingsmönster påverkar en organisations resultat och framgång. Det kan gälla en individ, en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller en organisation som helhet. Med kunskap om de bakomliggande mekanismer som i praktiken har påverkan på mänskligt beteende, hjälper vi er igenom en utvecklingsprocess. Vi använder oss av evidensbaserade metoder, aktuell forskning och har ett systematiskt tillvägagångsätt. Läs mer om våra tjänster på individ, arbetsgrupps-, ledningsgrupps- och organisationsnivå här.  Läs mer om Organisationsutveckling.REKRYTERING OCH URVAL

Vi hittar och utvärderar din nya kommunikationschef eller marknadschef. Lumenova har en omfattande kandidatbas och ett stort nätverk inom vår nisch. Som konsulter har vi gedigen erfarenhet inom rekrytering och urval samt operativ erfarenhet inom områdena kommunikation, marknadsföring och ledarskap. Vi erbjuder också tjänster inom arbetspsykologisk testning, genomförande av assessment, Second Opinon samt urvalsprocesser på lednings- och specialistnivå. Våra processer är strukturerade, snabba och månar om en hög servicegrad gentemot dig som kund såväl som kandidaterna. Samtliga tjänster inom rekrytering kan antingen genomföras separat eller samlat.  Läs mer om Rekrytering och Urval.

 
 
 

Nybrogatan 6

Välkommen till oss så berättar vi mer. 

 
_DSC6285.jpg
 

KONTAKT

 
 
Lumenova AB   info@lumenova.se  +468-546 017 20

Lumenova AB
info@lumenova.se
+468-546 017 20

Cecilia von Schantz   cecilia.vonschantz@lumenova.se  +46 70 220 02 70

Cecilia von Schantz
cecilia.vonschantz@lumenova.se
+46 70 220 02 70

Ann Bakke   ann.bakke@lumenova.se  +46 70 797 00 46

Ann Bakke
ann.bakke@lumenova.se
+46 70 797 00 46

Pia Bergentoft   pia.bergentoft@lumenova.se  +46 70 601 43 70

Pia Bergentoft
pia.bergentoft@lumenova.se
+46 70 601 43 70

 

Vårt kontor

Nybrogatan 6

Nybrogatan Business Center
BOX 5855
102 40 Stockholm
Sweden