Avdelningschef för strategi, affärsutveckling och marknad

Digitalisering, flygskam och ny urban modern livsstil! Samhället påverkas just nu av fundamentala värdebaserade trender och många av dessa trender påverkar allas vår mobilitet. Sverige och världen står inför en strukturförändring som påverkar hela spelplanen.

 Vill du vara med och skapa världens bästa kollektivtrafik?

 Samtrafikens ambition är att vara branschledande inom tre fokusområden: kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. Vi utvecklar samarbeten och erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för kollektivtrafikbranschen i syfte att skapa ett gemensamt mervärde för våra ägare, vilket gynnar både trafikaktörer och resenärer. Vi ägs gemensamt av kollektivtrafikbranschen dvs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. Samtrafikens mål är att vara ett självklart val för branschöverskridande samverkansprojekt hos alla våra ägare. 

Vi söker nu en duktig ledare som avdelningschef till områdena strategi, affärsutveckling och marknad. Du rapporterar till VD och leder företaget genom att vara en aktiv part i ledningsgruppen. Linjeansvar i dagsläget för åtta kvalificerade medarbetare.

Ansvarsområden

Tillsammans med VD och de övriga i ledningsgruppen följer du och din avdelning omgivningen omvärlden och förstår framtida tekniska möjligheter för att kunna prognostisera förutse beteendeförändringar bland såväl konsumenterresenärer, producenter trafikoperatörer som samhälle. Omvärldsbevakningen sätter vi sedan i en kontext för våra ägare. Idag handlar det mycket om den stora transformationen som sker inom framtidens mobilitet där bland annat bilindustrin kommer att gå igenom den största förändringen på hundra år. Till din hjälp har du bl.a. en it-strategIT-strateg och en verksamhetsarkitekt.

Samtrafiken arbetar inom fokusområdena Data, Standarder och Kombinerat resande. Det handlar om att bygga infrastruktur och ekosystem som möjliggör att branschen utvecklas och att våra ägare kan göra effektivare och bättre affärer i framtiden. Vi bedriver ett antal utvecklingsprojekt och din avdelning är beställare i projektens styrgrupper. Samtrafikens produkter tjänster är indelade under tre produktansvarigatjänsteansvariga.

Vi har partnerskap med ett 50-tal trafikföretag trafikoperatörer i Sverige; både offentliga regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommersiella trafikoperatörer. Din avdelning träffar dessa kontinuerligt för att skapa långsiktiga förtroendefulla relationer med ett ömsesidigt informations- och kompetensutbyte. Tre partneransvariga har i uppdrag att kontinuerligt träffa och vårda våra relationer med våra partners.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gedigen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap där du har förmågan att få ut den fulla potentialen av dina medarbetares djupa kunskaper och kompetens; . du Du har ett modernt såväl tydligt som coachande ledarskap.

Du har erfarenhet av att utveckla och driva effektiva och tydliga processer.

Ditt angreppsätt är strukturerat, logiskt, systematiskt och samtidigt prestigelöst avseende såväl arbetet i ledningsgruppen, på din avdelning och med andra kollegor och som med externa kontakter. Du är noggrann och kontrollerad och har förmågan att ifrågasätta på ett konstruktivt sätt.

Du har en adekvat högskoleutbildning

Det är meriterande om du har erfarenhet från en teknisk bransch.

Övrigt

Arbetet innebär några tjänsteresor per månad främst inom Sverige och ibland till Bryssel.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vårt kontor ligger i det centralt placerade och nyrenoverade Kollektivtrafikens hus, vägg i vägg med Stockholms Centralstation.

För mer information och ansökan

Sänd din ansökan med CV och personligt brev till ann.bakke@lumenova.se senast
den 6 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande. Eventuella frågor besvaras av VD Gerhard Wennerström, tel. 070-762 38 76.

Om Samtrafiken

Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare. Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud. Tillsammans når vi längre.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida eller i vår film.

 

 

 

 

 

Ann Bakke