Rekrytering & Urval

Vi hittar din kommande kommunikationschef eller marknadschef. Vi erbjuder också Second Opinion samt bistår i urvalsprocesser på lednings- och specialistnivå. Samtliga tjänster inom rekrytering och urval kan antingen genomföras separat eller som en samlad insats.

 
jordan-bannerman-540831-unsplash.jpg

Rekryterar er kommunikationschef

och marknadschef

 

Lumenova rekryterar och genomför Executive Search av kommunikationschefer och marknadschefer. Vi erbjuder ett strategiskt rekryteringssamarbete med mycket hög kvalitet genom hela processen. 

Vårt mål är att fungera som er ”förlängda arm”. Kandidaterna får en kompetent och trevlig uppfattning av er verksamhet redan i första kontakten med Lumenova, om det så är via mail, telefon eller möte.

Hög kvalitet innebär

 • ett kvalificerat, lyhört och kompetent stöd genom hela processen 

 • våra konsulter har gedigen och lång erfarenhet av rekryteringsuppdrag (även från kundsidan)

 • vi presenterar de kandidater som genom sina egenskaper och kunskaper har bäst förutsättningar att lyckas i rollen 

 • vi innehar ett stort nätverk inom näringsliv och offentlig sektor

 • hög kvalitet gällande urval och personbedömning, bland annat pga våra seniora konsulters egna operativa erfarenhet som ledare inom kommunikationsområdet, aktuellt arbete som ledarskapscoacher samt väl beprövade testverktyg inom urval och personbedömning. Läs mer om Verktyg & Metoder.

 • löpande hög servicegrad gentemot dig som kund såväl som mot kandidater som involveras i processen

 • ett avslut med anställningskontrakt inom 7-8 veckor från processens start

 

 
 

”Löpande hög servicegrad till dig som kund såväl som mot kandidater som involveras i processen.”

 
david-talley-368220-unsplash.jpg

Second Opinon

och urvalstjänster

 
 

Vi har bred erfarenhet av urvalsprocesser, standardisering av rekryteringsprocessen, kartläggning av utvecklingsinsatser samt personbedömning på lednings- och specialistnivå där vi hjälper dig som kund att välja den person som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen samt identifiera utvecklingsbehov.

Bred erfarenhet av urvalsprocesser och personbedömning på lednings- och specialistnivå

Det kan handla om att utvärdera och jämföra kandidaters lämplighet, Vidare kan det också röra sig om utvärdering av befintliga ledarresurser i syfte att lägga grunden för långsiktig utveckling av chefer och ledare framåt, s.k. Management Audit.


Läs mer om Verktyg & Metoder.

Urvalsprocessen kan också innebära att vi identifierar kandidater med hjälp av screening från en stor mängd sökande som du som kund sedan intervjuar och tar vidare i processen. Vi utvärderar ansökningar i förhållande till upprättad kravprofil och i relation till de personliga egenskaper som predicerar arbetsprestation.

 

Outplacement & Karriärcoaching

 
 

Lumenovas Outplacementprogram är ett stöd till personer som är på väg att lämna sin anställning t ex på grund av omorganisation eller arbetsbrist. Vi bistår med en effektiv och strukturerad process med sikte att du är på plats hos en ny arbetsgivare eller i uppdrag inom 6-12 månader.

Du som söker nästa steg i din karriär är välkommen till Lumenovas karriärscoachprogram.

“Vi är din erfarna och proaktiva partner inför nästa steg i din karriär.”

Våra coacher och handledare har gedigen erfarenhet av karriärrådgivning, individuell coaching och vägledning vid såväl nedskärningar som i sammanhang där medarbetare behöver komma fram till sitt nästa karriärsteg. Vårt stora nätverk och vår långa erfarenhet av rekrytering gör att vi också kan bidra med konkreta tips och råd utifrån även det perspektivet.

Processerna inleds med en nulägesanalys för att öka självkännedom kring dina styrkor och utvecklingsmöjligheter. I programmen ingår en beteendeanalys som underlag. Utifrån dessa reflektioner formulerar du ett inspirerande och tydligt mål tillsammans med din coach och gör därefter en konkret handlingsplan mot detta.


Följande delar ingår i processerna

 • Reflektion över aktuell situation

 • Beteendeanalys för ökad självinsikt

 • Ett tydligt, inspirerande och tidsatt mål formuleras

 • Vi bistår med att formulera ett modernt effektivt CV som leder till intervju

 • Inventering och utvärdering av fackmannamässig kompetens

 • Inventering och utvärdering av egenskaper, dess styrkor och svagheter

 • Identifiera möjliga handlingsvägar

 • Identifiering av eventuellt kompetenshöjande åtgärd

 • Strategi och plan mot uppsatt mål

 • Rådgivning kring rekryteringssajter och profiler för effektiv identifiering av intressanta jobb

 • Rådgivning av lämpliga headhunters samt rekryterare att kontakta

 • Det personliga och yrkesmässiga nätverket definieras

 • Intervjuträning för bästa resultat under kommande intervjuer

 • Råd kring aktivt jobbsökande

 • Uppföljning av resultat

 • Stödstruktur för eventuella ytterligare åtgärder


Du träffar din handledare och coach i regelbundna möten och får också löpande stöd via e-post och telefonsamtal.

Välkommen med din intresseanmälan till 

info@lumenova.se

 
Skärmavbild 2018-11-03 kl. 17.16.20.png
 
 

Publika uppdrag

Lumenova genomför annonserad rekrytering och Executive Search inom området kommunikation och marknadsföring. Våra publika uppdrag hittar du här.

 

 
 

Registrera ditt CV


Är du marknadschef eller kommunikationschef idag eller önskar du att det är ditt nästa steg i karriären. Registrera då ditt CV här. Du gör det snabbt och det gör dig nåbar av våra konsulter.

Lumenovas integritetspolicy

Dina handlingar och uppgifter behandlas konfidentiellt och visas aldrig utan ditt medgivande för personer eller arbetsgivare utanför Lumenova. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att du registrerat din CV har du gett samtycke till att Lumenova lagrar och sammanställer dina uppgifter för det syfte i vilket du lämnat dem. Du kan självklart kontakta oss när som helst om du inte längre vill finnas med i Lumenovas Kandidatnätverk. Om du har frågor om förfarandet är du också välkommen att kontakta oss via e-post till info@lumenova.se