Förändringsledning med coaching som verktyg, Diplomerad Ledarskapscoach

Coachutbildning - ICF ackrediterad

 

Med denna ICF ackrediterade utbildning utvecklar du ditt ledarskap till att effektivt skapa beteendeförändring med coaching som verktyg. Du kan också efter utbildningen arbeta som professionell ledarskapscoach som stöttar chefer och ledare i näringsliv och organisationer. 

Coachutbildningen är ackrediterad och godkänd av branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Du har flera års erfarenhet av att vara chef eller ledare. Som chef eftersträvar du ett coachande ledarskap redan idag och har kanske tidigare gått en kortare kurs i coaching.

“Av alla ledarskapsutbildningar jag gått så är det här den som fått mig att bli en bättre ledare på riktigt.”Efter avslutat utbildning 

 • kan du utöva ett coachande ledarskap som leder till mer effektiva och välmående medarbetare

 • är du en affärsmässig och inkännande ledarskapscoach som yrkesmässigt kan stötta näringsliv och organisationer med förändringscoaching, blir Diplomerad Ledarskapscoach

 • är du en effektivare och mer insiktsfull ledare; bygger självinsikt

 • har du ett värdefullt nätverk, fått inspiration och personlig utveckling

 • kvalificerar för ICF-certifiering (ACC och PCC)

 

Pedagogiken är dynamisk, interaktiv och fokuserad. Vi varvar pass kring teori, verktyg och modeller, mycket praktisk träning, löpande feedback och reflektion. Exempel på teori, verktyg och modeller är följande:

 • Coachfärdigheter enligt ICF:s definierade elva kompetenser

  • Följa etiska riktlinjer och professionell standard

  • Etablera coachingöverenskommelsen

  • Skapa tillit och närhet till den du coachar

  • Coachingnärvaro

  • Aktivt lyssnande

  • Kraftfulla frågor

  • Direkt kommunikation

  • Skapa medvetenhet

  • Utforma handlingar

  • Planera och sätta mål

  • Hantera framsteg och ansvarstagande

 • Struktur för coachande samtal

 • Lumenovas modell för coach-serier

 • Du testar flertalet övningar för att bygga såväl självinsikt som en bank med aktiviteter för användning i professionell coaching eller med dina medarbetare

 • Grunderna i teamcoaching

 • Effektivt ledarskap - senaste forskningen och studier med syfte att öka din förmåga att bistå din coachee eller dina medarbetare att planera och sätta mål, ställa kraftfulla frågor, skapa medvetenhet och utforma initierade handlingar.

  • Forskning om hjärnan och dess implikationer för det goda ledarskapet.

  • Effektiva och produktiva team, baserat på Susan Wheelan´s forskning och GDQ-modell.

  • Utvecklande och effektiv feedback

  • Stresshantering

  • Härskartekniker


“Gett mig trygghet och tydlighet i min roll som chef tack vare övningar, verktyg och ett envist coachande”


Undervisningen sker i 9 dagar uppdelat på 5 tillfällen. Mellan undervisningstillfällena övningscoachar du en utbildningsdeltagare och blir själv coachad av en annan. Du coachar en extern coachee eller medarbetare på din arbetsplats. Dessutom viss inläsning och förberedelse.

Utbildningen leds av Ann Bakke och Cecilia von Schantz, två erfarna ledarskapscoacher och organisationskonsulter, med gedigen egen chefserfarenhet. Utbildningsgruppen är ca 10-12 deltagare, vilket ger dynamiska och fokuserade pass med mycket övning där du får löpande feedback genom hela utbildningen. Betyg av deltagare: 4,8 av 5,0.

I utbildningen ingår kursbok och studiematerial.

Datum för nästa utbildning 2020 är 10-11 september, 6-7 oktober, 5-6 november, 3-4 december, samt examination måndag 18 januari 2021.

Pris 45 900 ex moms (ink anmälningsavgift).
Anmälningsavgift
4 590 kr ex moms. 

Vill du veta mer? Maila oss till utbildning@lumenova.se så återkommer vi till dig.

 
 

Coachutbildning - fokus stresshantering

2 dagar

2-dagars coachutbildning med fokus på att utöka dina kunskaper och din verktygslåda med specifikt syfte att hjälpa dina medarbetare eller din coachee (om du är professionell coach) att hantera sin stress.

Det är en mix av teori och praktik där du övar och får feedback.

Utbildningen leds av två erfarna ledarskapscoacher tillika organisationskonsulter som dessutom har lång egen operativ chefserfarenhet inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vi vänder oss till:

 • du som är chef eller ledare och har vissa kunskaper i coaching sedan tidigare

 • du som är coach

Upplägget är två utbildningsdagar vid två olika tillfällen med ca en månad däremellan.

Vi går igenom ICF:s coachfärdigheter med specifikt fokus på aktivt lyssnande, frågeteknik samt målskapande.

Många medarbetare och också personer som coachas hos en professionell ledarskapscoach kämpar med att hantera sin stress, att hantera prestationskrav från sin omgivning och inte minst från sig själv och dessutom att upprätthålla en sund balans mellan jobb och fritid i livet. Mot bakgrund av det, kommer vi specifikt gå in på teorier och verktyg som hjälper dig hantera dessa frågor - både som chef och som professionell ledarskapscoach.

På utbildningsdagarna varvar vi teori, testar övningar för ökad insikt och därmed förändrat beteende samt tränar praktiskt den coachande tekniken.

Du får individuell feedback för att bli än bättre på din coachande förmåga, möjlighet till reflektion och lärande.

Följande delar ingår:

 • ICF:s coachfärdigheter

 • Strukturerad coachmodell

 • Korta teoripass med fokus på: Stress- och stresshantering, självmedkänsla och acceptans samt senaste forskningen om coachning

Datum: Vårens utbildningsdatum 2020 är 23 april samt 14 maj.

Pris 14 900 ex moms.

Vill du veta mer? Maila oss till utbildning@lumenova.se så återkommer vi till dig.

 

 

Workshop och föreläsningar 

 

Lumenova erbjuder såväl företagsinterna som öppna inspirationsföreläsningar, seminarier, workshops och kortare utbildningar. Hör av dig till oss, så skräddarsyr vi för just din verksamhet.

 • Grupputveckling

 • Coachande ledarskap

 • Konflikthantering

 • Feedback och svåra samtal

 • Klar och rak kommunikation för bättre samarbete

 • Utvecklande medarbetarsamtal

 • Kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik