Organisationsutveckling, rekrytering och utbildning

 
_DSC5990-2.jpg
 
 

Mission

Lumenova utvecklar ledningsgrupper, arbetsgrupper och ledare till att fungera mer effektivt. Vi utbildar i Förändringsledning med coaching som verktyg och vi diplomerar Ledarskapscoacher. Vi är också ett stöd i rekryterings- och urvalsprocesser.

Målsättningen är att på olika sätt bidra till att våra uppdragsgivare har en välfungerande och hälsosam arbetskultur och arbetsmiljö, effektiva ledningsgrupper och ledare samt motiverade medarbetare som verkar för lönsamhet och kvalitet. Vi är utbildade organisationskonsulter och ledarskapscoacher som dessutom har lång operativ chefserfarenhet. Detta gör att vi har en god förmåga att förstå din och din organisations specifika utmaningar.  Läs mer om Lumenova.

 
 

Bättre resultat och arbetsglädje för dig och din grupp

 
_DSC6059.jpg
 
 

TJÄNSTER

 
 
CCE_BLACK.png
 

COACHUTBILDNINGar

Målet med coaching är förändring och förflyttning från nuläge till önskat läge. Coachutbildningen Förändringsledning med coaching som verktyg (Diplomerad Ledarskapscoach) ger dig en konkret verktygslåda för att bli en skarp och medveten ledare i förändringsprocess. Som Diplomerad Ledarskapscoach kan du yrkesmässigt stötta verksamheter med förändringscoaching. Vi erbjuder också en 2-dagarsutbildning där du som redan har kunskaper inom coaching fräschar upp och bygger på dina kunskaper och din verktygslåda.
Vi genomför även föreläsningar och workshops med fokus på grupputveckling, stresshantering, konflikthantering, feedback, effektiv och klar kommunikation, intervjuteknik m.m. Läs mer om Coachutbildning.

utveckling AV ledare, arbets- och ledningsgrupper

Grunden till utveckling är insikt om behovet av beteendeförändring. Vanor, beteenden och handlingsmönster påverkar en organisations resultat och framgång. Det kan gälla en individ, en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller en organisation som helhet. Vi hjälper er igenom en utvecklingsprocess. Vi använder oss av metoder som bygger på aktuell forskning och har ett systematiskt tillvägagångsätt. Läs mer om våra tjänster på individ, arbetsgrupps-, ledningsgrupps- och organisationsnivå här.  Läs mer om Organisationsutveckling.


REKRYTERING OCH URVAL

Vi hittar och utvärderar din nya kommunikationschef eller marknadschef. Lumenova har en omfattande kandidatbas och ett stort nätverk inom vår nisch. Som konsulter har vi gedigen erfarenhet inom rekrytering och urval samt operativ erfarenhet inom områdena kommunikation, marknadsföring och ledarskap. Vi erbjuder också Second Opinon samt urvalsprocesser på lednings- och specialistnivå. Våra processer är strukturerade, snabba och månar om en hög servicegrad gentemot dig som kund såväl som kandidaterna. Samtliga tjänster inom rekrytering kan antingen genomföras separat eller samlat.  Läs mer om Rekrytering och Urval.

 
 
 

Nybrogatan 6

Välkommen till oss så berättar vi mer. 

 
_DSC6285.jpg
 

KONTAKT

 

Lumenova AB
info@lumenova.se
+468-546 017 20

 
Cecilia von Schantz   cecilia.vonschantz@lumenova.se  +46 70 220 02 70

Cecilia von Schantz
cecilia.vonschantz@lumenova.se
+46 70 220 02 70

Ann Bakke   ann.bakke@lumenova.se  +46 70 797 00 46

Ann Bakke
ann.bakke@lumenova.se
+46 70 797 00 46

 

Vårt kontor

Nybrogatan 6

Nybrogatan Business Center
BOX 5855
102 40 Stockholm
Sweden