“Bättre resultat och arbetsglädje

för dig och din grupp.”

 
_DSC5990-2.jpg
 
 

Mission

Lumenova utvecklar och utbildar organisationer, ledningsgrupper, arbetsgrupper och ledare. Vi är också ett stöd i rekryterinsprocesser.

Vi tror på människans inneboende potential.  Målsättningen är att på olika sätt bidra till att våra uppdragsgivare har en välfungerande och hälsosam arbetskultur, effektiva arbetsgrupper och ledare samt motiverade medarbetare som verkar för lönsamhet och kvalitet. Som konsulter har vi lång operativ chefserfarenhet, vilket gör att vi har en god förmåga att förstå våra kunder och uppdragsgivares specifika utmaningar.  Läs mer om Lumenova.

 

 
 

“Vi hittar er nästa kommunikations-

och marknadschef.”

 
_DSC6059.jpg
 
 

TJÄNSTER

 

ORGANISATIONSUTVECKLING

Grunden till utveckling är insikt om behovet av beteendeförändring. Vanor, beteenden och handlingsmönster påverkar en organisations resultat och framgång. Det kan gälla en individ, en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller en organisation som helhet. Med kunskap om de bakomliggande mekanismer som i praktiken har påverkan på mänskligt beteende, hjälper vi er igenom en utvecklingsprocess. Vi använder oss av evidensbaserade metoder, aktuell forskning och har ett systematiskt tillvägagångsätt. Läs mer om våra tjänster på individ-, arbetsgrupps-, ledningsgrupps- och organisationsnivå här.  Läs mer.

COACHUTBILDNING

Målet med coaching är förändring och förflyttning från nuläge till önskat läge. Vår coachutbildning Förändringsledning med coaching som verktyg ger dig en konkret verktygslåda för att bli en skarp och medveten ledare i förändringsprocess. Dessutom blir du Diplomerad Ledarskapscoach som yrkesmässigt kan stötta verksamheter med förändringscoaching.
Vi genomför även föreläsningar och workshops med fokus på grupputveckling, stresshantering, konflikthantering, feedback, effektiv och klar kommunikation, intervjuteknik m.m. Läs mer.

REKRYTERING OCH URVAL

Vi hittar och utvärderar din nya kommunikationschef eller marknadschef. Lumenova har en omfattande kandidatbas och ett stort nätverk inom vår nisch. Våra konsulter har gedigen rekryteringserfarenhet och operativ erfarenhet från kommunikation och marknadsföring. Vi erbjuder också Second Opinon och urvalsprocesser på lednings- och specialistnivå. Våra processer är strukturerade, snabba och månar om en hög servicegrad gentemot dig som kund såväl som kandidaterna. Samtliga tjänster inom rekrytering kan antingen genomföras separat eller samlat.  Läs mer.

 
 
 

Nybrogatan 6

Välkommen till oss så berättar vi mer. 

 
_DSC6285.jpg
 

KONTAKT

 
 
 Lumenova AB  info@lumenova.se +468-546 017 20

Lumenova AB
info@lumenova.se
+468-546 017 20

 Cecilia von Schantz  cecilia.vonschantz@lumenova.se +46 70 220 02 70

Cecilia von Schantz
cecilia.vonschantz@lumenova.se
+46 70 220 02 70

 Ann Bakke  ann.bakke@lumenova.se +46 70 797 00 46

Ann Bakke
ann.bakke@lumenova.se
+46 70 797 00 46

 Pia Bergentoft  pia.bergentoft@lumenova.se +46 70 601 43 70

Pia Bergentoft
pia.bergentoft@lumenova.se
+46 70 601 43 70

 

Vårt kontor

Nybrogatan 6

Nybrogatan Business Center
BOX 5855
102 40 Stockholm
Sweden