Lumenova

Sedan 2010 har vi utvecklat och utbildat organisationer, ledningsgrupper, arbetsteam och chefer. Vi har också varit ett stöd i rekryterings- och urvalsprocesser.

Vi tror på människans inneboende potential.  Vår målsättning är att på olika sätt bidra till att våra uppdragsgivare har en välfungerande och hälsosam arbetskultur och arbetsmiljö, effektiva arbetsgrupper och ledare samt motiverade medarbetare som verkar för lönsamhet och kvalitet. Som konsulter har vi lång operativ chefserfarenhet, vilket gör att vi har en god förmåga att förstå våra kunder och uppdragsgivares specifika utmaningar.

Vi utvärderar, coachar och handleder chefer, arbetsgrupper, ledningsgrupper och organisationer till högre grad av produktivitet och arbetsglädje. Vi genomför HR-strategiska och operativa insatser och professionalisering av HR-arbetet med syfte att attrahera, behålla, utveckla och motivera medarbetare.

Vi rekryterar och genomför också Executive Search inom områdena kommunikation och marknad. Vi använder verktyg som bygger på managementforskning och har höga värden för validitet och reliabilitet vid rekryterings- och urvalprocesser. Effektiva Outplacement- och karriärrådgivningsprogram erbjuder vi för personer som vill eller måste gå vidare i karriären.  

Vi håller uppskattade ICF ackrediterade utbildningar i Förändringsledning med coaching som verktyg där du blir Diplomerad Ledarskapscoach. På uppdrag av våra kunder skräddarsyr vi också föreläsningar, workshops, anpassade utbildningsprogram samt genomför färdighetsträning av ledare inom vår nisch organisations- och ledarutveckling samt rekrytering.

Som stöd i våra processer använder vi oss av väl beprövade och verkningsfulla metoder som bygger på forskning.

                                                                                                                             

Yrkesetik

Lumenova arbetar enligt yrkesetiska principer vad gäller konfidentialitet, ansvar och yrkesmässig integritet. Vi arbetar i enlighet med ICFs (International Coach Federation) kärnkompetenser och etiska riktlinjer samt ESKs (Föreningen Sveriges Executive Search-konsulter) normer och yrkesetik.

 
cecilia.vonschantz@lumenova.se +46 70 220 02 70

cecilia.vonschantz@lumenova.se
+46 70 220 02 70

Cecilia von Schantz

Partner, Diplomerad organisationskonsult, diplomerad ledarskapscoach enligt ICF samt rekryteringskonsult

 

Diplomerad marknadsekonom vid Berghs School of Communication och Fil.kand. i konstvetenskap från Stockholms universitet. Mer än 20 års erfarenhet av olika positioner inom kommunikation, marknad och verksamhetsutveckling. Med mångårig erfarenhet som projektledare och chef inom offentlig sektor, samt styrelsearbete har Cecilia en bred kompetens inom kommunikationsområdet och rekrytering. Som organisationskonsult även erfarenhet av individuell coaching och grupputvecklingsprocesser med certifiering i GDQ. 

Ann Bakke

Partner, HR-chef,
Diplomerad organisationskonsult,
diplomerad ledarskapscoach ENLIGT ICF,
rekryteringskonsult

Civ.ek. från Handelshögskolan i Stockholm. Diplomerad Ledarskapscoach (ICF), Diplomerad Organisationskonsult, HR-chef. Certifierad i GDQ - verktyg för kartläggning av gruppers effektivitet, certifierad i beteende- och kommunikationsverktyget Extended DISC samt licensierad i beteendeanalysen PLUS Management, bygger på managementforskning. Mer än 10 års erfarenhet som konsult. Dessförinnan 15 års erfarenhet som kommunikations- och marknadschef. Ingått i flera ledningsgrupper. Längst erfarenhet från näringslivet, erfarenhet från statlig myndighet och NGO.

ann.bakke@lumenova.se  +46 70 797 00 46

ann.bakke@lumenova.se
+46 70 797 00 46

Referenser i urval

ASSAABLOY_black_cmyk copy.jpg
ddb-logo-01 copy.jpg
forsta_ap-fonden copy.jpg
fti_logo copy.jpg
Försäkringskassan copy.jpg
Untitled-1 copy.jpg
Musikverket_logo_liggande_sRGB copy.jpg
og-hjf-logo copy.jpg
850bb188aa8b0aff_800x800ar copy.jpg
logotyp-for-tryck copy.jpg
samtrafiken_logo_neg copy.jpg
KAROLINSKA_ALB_LOGO_sRGB copy.jpg
dzcgykb7zbnita1p2pct copy.jpg
Skansen_logo_ny_webb copy.jpg
1200px-H&M-Logo.svg copy.jpg
logotyp_uppsala kommun_svartvit copy.jpg
2000px-NASDAQ_OMX_Group.svg copy.jpg
36849b83-04a9-4f23-8244-183d5e1385df-w_720 copy.jpg
logo copy.jpg
Tele2-Logotyp-Svart-1400x527 copy.jpg
Skärmavbild 2018-11-06 kl. 20.12.48 copy.jpg
logo.5cbfbf31d505 copy.jpg
TeliaSonera logo 2011 copy.jpg
Skärmavbild 2018-11-06 kl. 20.14.15 copy.jpg
 

Vårt kontor

Lumenova
Nybrogatan Business Center
Nybrogatan 6
BOX 5855
102 40 Stockholm
Sweden

 
 

Kontakt

info@lumenova.se
+468-546 017 20

Skärmavbild 2018-11-03 kl. 17.16.20.png